bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Podsumowanie roku 2022 w Nawrze

Opublikowano 30 grudnia 2022

Koniec roku to jak zawsze czas podsumowań. W dzisiejszym przedstawiamy w skrócie, jak w mijającym roku wyglądała nasza działalność w Nawrze i jakie postępy udało się zrobić w procesie rewitalizacji tamtejszego założenia pałacowo-parkowego.

Luty:

– Przeprowadziliśmy nabór wśród młodzieży z Nawry i okolic do projektu „Nawrzańskie historie”, finansowanego ze środków Fundacji PZU

 

Marzec:

– Odbyły się warsztaty w ramach projektu „Nawrzańskie historie”: z dziennikarstwa, fotografii i organizacji wystaw

– Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej wraz z kosztorysami oraz opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej w budynku pałacu

 

Kwiecień:

– We współpracy z Gminą Chełmża postawiliśmy w Nawrze tablice informujące o pałacu w Nawrze i jego historii

– Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji parku w Nawrze

 

Maj:

– Uczestnicy projektu „Nawrzańskie historie” opracowali koncepcję wystawy i przygotowali szkice plansz

– Nasza wystawa planszowa o Pałacu w Nawrze eksponowana była w Galerii Stara Szopa w podchełmżyńskiej Grzywnie

 

Czerwiec:

– Rozstrzygnęliśmy oba przetargi projektowe dotyczące nawrzańskiego założenia: na architekturę i park

– Zorganizowaliśmy Piknik w Nawrze, w trakcie którego nastąpiło oficjalne uroczyste przekazanie aktu darowizny pałacu ze strony spadkobierców na ręce Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– W trakcie Pikniku zaprezentowaliśmy wystawę planszową, która stanowiła zwieńczenie projektu „Nawrzańskie historie”

 

Lipiec:

– Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pozyskaliśmy finansowanie zabezpieczające realizację etapu projektowego

 

Sierpień

– W Nawrze gościliśmy przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, którzy odwiedzili założenie pałacowo-parkowe w ramach wyjazdu studyjnego po regionie

– Podpisaliśmy umowy z wyłonionymi w przetargu wykonawcami prac projektowych założenia pałacowo-parkowego

 

Październik:

– Studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu i prof. Wojciecha Olszewskiego oprowadziliśmy po załoćzeniu pałacowo-parkowymi opowiedzieliśmy o historii tego miejsca i planach dotyczących utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich

 

Oprócz wymienionych działań w ostatnim kwartale uczestniczyliśmy w pracach projektowych zespołu projektowego, w specjalnościach m.in. konstrukcji, konserwacji, mykologii, instalacji sanitarnej. Przez cały rok podejmowaliśmy także liczne prace związane z organizacją i zabezpieczeniem pałacu, braliśmy udział w wizjach lokalnych, pozyskaliśmy kilka eksponatów do przyszłego Muzeum Ziemiaństwa.

Za nieocenioną pomoc w realizacji projektów dziękujemy w szczególności spadkobiercom majątku w Nawrze – p. Adamowi Sczanieckiemu, p. Krzysztofowi Gorczycy, p. Wojciechowi Gorczycy. A ukłony za propoagowanie dziedzictwa Nawry ślemy w stronę Stowarzyszenia Potomków Rodziny Sczanieckich i Małgorzaty Piotrowskiej.

Dziękujemy także p. sołtys Mariannie Rolbieckiej.

Mamy nadzieję na kontynuację owocnej współpracy i życzymy sprzyjającego Nowego Roku 2023 r.!