bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Kalendarium postępu prac

Kalendarium prac w Nawrze

2024
Marzec 2024

Ogłoszenie przetargu na wybór Głównego Wykonawcy robót budowlanych dla całej inwestycji infrastrukturalnej.

Marzec 2024

Przekazanie kluczy do nowych mieszkań komunalnych, wybudowanych w Nawrze dla lokatorów obecnie zamieszkujących pałacową oficynę i dom ogrodnika na terenie założenia pałacowo-parkowego.

2023
Listopad 2023

Rozpoczęcie działań związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i pozyskanie środków finansowych na kolejny etap rewitalizacji założenia i utworzenia Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich.

Październik 2023

Uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwiającego realizację inwestycji.

Październik 2023

Zakończenie działań projektowych na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w obrębie architektury.

Czerwiec 2023

Zakończenie działań projektowych rewitalizacji zabytkowego parku.

Marzec 2023

Publiczna prezentacja pierwszych wizualizacji rewitalizacji pałacu i parku.

2022
Sierpień 2022

Zakończenie postępowań przetargowych i podpisanie umów z wykonawcami: opracowanie projektu na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w obrębie architektury (firma Studium Sp. z o.o.) i opracowanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku (firma Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci).

Lipiec 2022

Otrzymanie dofinansowania na realizację opracowania kompleksowego projektu budowlano-konserwatorskiego rewitalizacji założenia wraz z kosztorysami.

Kwiecień 2022

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu unijnego – polegającego na opracowaniu kompleksowego projektu budowlano-konserwatorskiego rewitalizacji założenia wraz z kosztorysami.