Pałac w Nawrze – Muzeum Ziemiaństwa

REWITALIZACJA ZAŁOŻENIA PAŁACOWO-PARKOWEGO W NAWRZE I MUZEUM ZIEMIAŃSTWA IM. RODZINY SCZANIECKICH W NAWRZE

Przygotowanie i koordynowanie pełnego procesu remontowo-konserwatorskiego zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze stanowi jedno z najważniejszych zadań, których koordynację powierzono Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Ten wyjątkowy, przekazany przez spadkobierców rodziny Sczanieckich kompleks, po wyremontowaniu ma stać się siedzibą Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich.

W ogólnej koncepcji, zabytkowe założenia ma zostać poddane kompleksowym pracom rewitalizacyjnym i konserwatorskim. Zachowany do dziś budynek pałacu, jego dwie oficyny, „dom ogrodnika” z budynkiem gospodarczym oraz ziemna piwnica zostaną wyremontowane. Wykonane zostaną prace pielęgnacyjno-konserwatorskie szaty roślinnej parku obejmujące także nowe nasadzenia. Odtworzone zostaną układy dróg, ścieżek i osi widokowych. Ponadto w ramach przywracania integralności zespołu pałacowo-parkowego, planowane jest również odtworzenie nieistniejących już dziś obiektów tj. domu zarządcy, szklarni-oranżerii oraz drugie piwnicy ziemnej.

Aktualnie zakończone zostało opracowanie inwentaryzacji całego założenia (obiekty kubaturowe i park) wraz z badaniami architektonicznymi i konserwatorskimi oraz programami prac konserwatorskich dla istniejącej architektury oraz parku. W nadchodzącym roku planuje się opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i konserwatorskiego dla wszystkich obiektów kubaturowych uzupełnionego o wszystkie niezbędne projekty branżowe i kosztorysy. Wymieniona dokumentacja stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich całego założenia, których początek przewidziano na grudzień 2022 r.

O postępie prac będziemy informować na bieżąco.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.